نوشته H30 روی درب صندوق عقب دانگ فنگ اچ سی کراس

100,000 تومان
+

مناسب برای خودرو دانگ فنگ H30 Cross

این قطعه اصلی بوده و از شرکت اصلی وارد کننده قطعات تامین گردیده است.