شلگیر عقب راست دانگ فنگ اچ سی کراس

بزودی

مناسب برای خودرو دانگ فنگ H30 Cross

این قطعه اصلی بوده و از شرکت اصلی وارد کننده قطعات تامین گردیده است.