راهنما روی سپر جلو راست لیفان X60

بزودی
مناسب برای خودروهای لیفان X60 دنده ای و اتوماتیک