دسته موتور راست جک J5 دنده ای و اتومات اصلی شرکتی

870,000 تومان
+

مناسب برای خودرو جک جی 5 دندهای و اتومات

این قطعه اصلی بوده و از شرکت اصلی وارد کننده قطعات تامین گردیده است.