تسمه دینام لیفان 620 اصلی شرکتی

بزودی

تسمه دینام مناسب برای خودرو لیفان620

این قطعه اصلی بوده و از شرکت اصلی وارد کننده قطعات تامین گردیده است.